top
cover Lily bridal

Giấy Phép Sử Dụng Hình Ảnh

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Chúng tôi xin chúc mừng bạn đã quan tâm đến việc sử dụng hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các hình ảnh trên trang web này – “www.lilybrdal.vn” đều được bảo vệ bởi bản quyền và chỉ có thể sử dụng sau khi có sự cho phép.

Khi bạn sử dụng hình ảnh của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và ràng buộc sau đây:

  1. Sử dụng cá nhân: Hình ảnh chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại.
  2. Không sửa đổi: Bạn không được sửa đổi, chỉnh sửa hoặc biến đổi hình ảnh mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
  3. Công bằng: Khi sử dụng hình ảnh, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc công bằng và không vi phạm quyền riêng tư, danh dự hoặc quyền tác giả của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  4. Ghi nguồn: Bạn phải ghi rõ nguồn gốc của hình ảnh bằng cách đề cập đến tên tác giả hoặc nguồn hình ảnh theo hướng dẫn của chúng tôi.
  5. Liên hệ và giấy phép: Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh cho mục đích thương mại hoặc có bất kỳ yêu cầu nào khác liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp giấy phép hoặc thỏa thuận cụ thể.

Lưu ý: Việc sử dụng hình ảnh mà không tuân thủ các điều khoản, điều kiện và ràng buộc nêu trên có thể bị xem là vi phạm bản quyền và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

Cảm ơn bạn đã tuân thủ các quy định và yêu cầu về sử dụng hình ảnh của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

DMCA.com Protection Status